Weboke
 Nieuws:
Webping.nl
U kunt rechtstreeks op deze pagina terecht komen door naar www.webping.nl te gaan.Geef in het ingave veld hieronder de domeinnaam of het ipnummer op. Klik op start en er wordt een ping opdracht uitgevoerd waarna de resultaten direct op het scherm getoond worden.
U kunt maximaal 50 ping opdrachten per keer uitvoeren.
Domeinnaam of IP-adres